Vrijwilligersbeleid

Binnen Reddingsbrigade Raalte werken wij volledig vrijwillig. Er wordt gewerkt met een jonge (kwetsbare) doelgroep, waaraan training wordt gegeven. Omdat we het belangrijk vinden om een veilig (sport)klimaat te hebben binnen onze vereniging, zijn er bestuurlijk een aantal keuzes gemaakt. Sinds 2014 hebben we een aantal zaken structureel veranderd en voor alle bestaande en nieuwe vrijwilligers is vastgesteld dat;

  • Iedere bestaande en nieuwe vrijwilliger (in welke functie dan ook), wordt bij aanvang van de werkzaamheden voor de vereniging gevraagd om een Verklaring omtrent Gedrag te overleggen (iedere 4 jaar wordt er een nieuwe aanvraag klaargezet);
  • Iedere nieuwe vrijwilliger wordt gewezen op de gedragsregels van de vereniging die zijn opgesteld voor de vrijwilligers voor een veilig sportklimaat. Deze wordt voorzien van paraaf opgeslagen in de administratie van de vereniging;
  • Met nieuwe vrijwilligers wordt eerst een gesprek gevoerd in het kader van preventief beleid, ook wel aannamebeleid. We voren een kennismakingsgesprek en wijzen de vrijwilliger op de geldende gedragsregels. Onderdeel hiervan is het verkrijgen van een geldige VOG (gratis zolang gebruik wordt gemaakt van de regeling landelijk).

Bij vragen kun je contact opnemen met het secretariaat, ook wanneer je de gedragsregels wilt inzien, als deze niet van toepassing zijn op jou.