Examens 2013

De voorbereiding voor de examens loopt alweer in volle gang. Dit jaar organiseren we voor het eerst examens voor de nieuwe diplomalijn van Reddingsbrigade Nederland, en hierdoor gaan er rond de examens wat zaken veranderen ten opzichte van de voorgaande jaren. Lees daarom deze mail goed door en houd de website in de gaten.

Wat: Examens Zwemmend Redden
Waar: Zwembad, Tijenraan
Datum:  22 & 23 maart
Tijdstip: Nog niet bekend. (de planning is afhankelijk van de bond)

Administratie
Omdat de diverse kosten aardig zijn opgelopen de afgelopen jaren heeft het bestuur besloten om een bijdrage in de examenkosten te vragen. Zo kunnen we de kosten beperken, en verdelen over degenen die examen doen. Wel zo eerlijk… De bijdrage bedraagt € 10,00 per deelnemend lid. Dit wordt dan per incasso afgeschreven. Mocht er iemand zijn voor wie dit alles een probleem geeft, neem dan even contact op met Michel, onze penningmeester. Je kunt hem bereiken via: penningmeester@reddingsbrigaderaalte.nl, of aanspreken aan het bad.

Zakboekje
Net als voorgaande jaren krijgen alle geslaagden ook dit keer een nieuw inlegvel voor in hun zakboekje. Lever je zakboekje dus gelijk met de overige examenpapieren in bij je trainer. Heb jij nog geen zakboekje? Dan volstaat een pasfoto met op de achterkant je naam, achternaam en geboortedatum. Wij zorgen dan dat je bij de diploma-uitreiking ook een zakboekje krijgt.

Gezondheidsverklaring
Om deel te kunnen nemen aan de officiële examens van Reddingsbrigade Nederland moet jij of je ouders een verklaring ondertekenen waarop staat dat jij in een goede gezondheid bent. Er zijn twee versies van deze verklaring.

– De “Oranje gezondheidsverklaring” voor leden jonger dan 18 jaar. (Te ondertekenen door je ouders)
– De “Groene gezondheidsverklaring” voor leden ouder dan 18 jaar. (Deze mag je zelf ondertekenen)
Op www.ReddingsbrigadeRaalte.nl/Documenten kan je de verklaring welke op jou van toepassing is downloaden. Print deze uit en lever hem volledig ingevuld in.

E.H.B.O
Voor de diploma’s lifesaver 1 t/m 3 is een EHBO diploma vereist. Naast de trainers gaat dit slechts om twee personen. Zij krijgen de kans om via de brigade, tegen gereduceerd tarief en in slechts twee dagen een volwaardig EHBO diploma te halen.

Alle betrokkenen hebben hier al persoonlijk bericht over gehad.
Dus als jij hier nog niets van hebt gehoord geld dit niet voor jou.
Wat moet jij nu regelen?
Lever zo snel mogelijk maar in ieder geval voor 15 februari de volgende zaken in bij je trainer:
– Zakboekje of Pasfoto (op achterzijde voorzien van naam, achternaam en geboortedatum)
– Gezondheidsverklaring (te downloaden van de website)

Vragen?
Spreek een van onze trainers aan of mail naar Secretaris@ReddingsbrigadeRaalte.nl Voor nu alvast heel veel succes met de voorbereiding op de examens.