Controle op zwemmen in vaarweg

De waterschappen gaan vanwege het warme weer extra controles uitvoeren op het zwemmen in vaarwegen, zoals rivieren. Veel zwemmers zijn zich vaak niet bewust van de gevaren en kunnen ernstig in de problemen komen. Bovendien is het zwemmen in vaarwegen verboden.

Zo zoeken veel jongeren in de schoolvakantie verkoeling in de Oude IJssel. Ze springen vaak van bruggen en kunnen daarbij levensgevaarlijk gewond raken. Het water is niet overal even diep en soms liggen er scherpe voorwerpen in, zegt Waterschap Rijn en IJssel.

Aanzuigende werking
Ook bij sluizen loert het gevaar. Door sterke stromingen kunnen daar draaikolken ontstaan. En dan is het zelfs voor geoefende zwemmers moeilijk om daar uit te komen. Vrachtschepen kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken als ze langsvaren, doordat ze een aanzuigende werking hebben.

De waterschappen adviseren mensen die in de natuur willen zwemmen om naar een zwemplas te gaan.

Bron: http://www.NOS.nl