ANBI

Naam:Raalter Reddingsbrigade
RSIN:
813682666
Contactgegevens:Secretariaat Reddingsbrigade Raalte
Kerspelweg 38 8101GP Raalte
Secretaris@reddingsbrigaderaalte.nl
Bestuurssamenstelling:Zie pagina ‘contact> bestuur’
Beleidsplan: Zie pagina ‘downloads’
Beloningsbeleid: Zie pagina ‘downloads > beleidsplan’
Doelstelling: Reddingsbrigade Raalte zet zich in om de verdrinkingsdood, in de ruimste zin van het woord, te voorkomen en bestrijden.
Verslag Activiteiten:Zie ‘nieuws’ en ‘facebook’
Financiële verantwoording:Zie financieel overzicht op pagina ‘downloads’