Algemene ledenvergadering

Beste Leden,

Langs deze weg willen wij jullie uitnodigen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering die
gehouden zal worden op woensdag 31 oktober aanstaande.
De vergadering zal gehouden worden in het zaaltje links van de kassa in Tijenraan en begint om 19.30 uur.

De agenda:

  • Opening
  • Mededelingen
  • Notulen van de algemene ledenvergadering 2011
  • Activiteiten 2012
  • Leden bestand
  • Financiën
  • Veranderingen examens

In verband met koffie en thee vinden wij het prettig van te voren te weten of u aanwezig zult zijn. U kunt ons dit laten weten door te reageren op de email welke alle leden ontvangen.
Bij voorbaat hartelijk dank .

Namens het bestuur,
Phien Wehman