Contributie

 
Contributie 2016 per kwartaal
Jeugdleden tot 15 jaar € 19,00
Leden vanaf 15 jaar € 24,00
Korting 2e betalend gezinslid € 2,50
Korting 3e en volgend betalend gezinslid € 5,-
Examengeld (1 x per jaar) € 10,-

 

 

De contributie dient per machtiging te worden voldaan.

Beëindiging van een lidmaatschap kan d.m.v. een schriftelijke opzegging aan de penningmeester.

Postadres:
Reddingsbrigade Raalte
Kerspelweg 38
8101  GP Raalte

Bankgegevens:
Rek nr: NL29RABO0354590987
t.n.v. Reddingsbrigade Raalte

 

Hoewel de inhoud van deze pagina met zorg is samengesteld kan het voorkomen dat hier fouten in geslopen zijn. Als u het niet eens bent met de inhoud van deze pagina verzoeken wij u contact op te nemen met het Secretariaat.